På Kompressorteknik AB i Norrköping står ett 30-tal kompressorer för översyn från CERN i Schweiz, det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik. 100 meter under jord på gränsen mellan Schweiz och Frankrike finns LHC, partikelacceleratorn med 27 km i omkrets. Vid en temperatur nära den absoluta nollpunkten snurrar protoner 7000 varv i sekunden för att sedan kollidera och sönderfalla i mindre partiklar. Man använder helium som kylmedium, en mycket liten molekyl, vilket ställer mycket höga krav på passning och toleranser. Vi har tecknat ett femårs-avtal för att underhålla samtliga kompressorer i anläggningen och säkerställa funktionalitet och tillgänglighet.
Att vara en del i verksamheten som bedrivs av CERN ser vi på Kompressorteknik som en enorm förmån. Det är ett enormt krävande uppdrag och att kunna motsvara förväntningarna är bekräftelse på vår kunskap och den detaljkvalitet som vi vill leverera.

På bilden finns en STAL S93 som körs med helium som köldmedium. Vi har mångårig erfarenhet och mycket hög kompetens vad gäller service, renovering och reparation av ett stort antal olika varumärken av kompressorer.


Kontakta mig, så berättar jag mer!

Christer Öhrskog
christer@kompressorteknik.se
+46 705 92 16 45