Vårt breda utbud har på senare tiden breddats ytterligare och nu tar vi sikte på att hjälpa Finska marknaden med kompressorer. Vårt samarbete med Bitzer är självklart en viktig del i detta arbete då marknaden består av många kompressorer från Bitzer. Christer Öhrskog, en av ägarna till Kompressorteknik, ser fram emot denna satsning, då Kompressorteknik har möjlighet att hjälpa en mycket större del av den Nordiska marknaden med renoveringar av kompressorer.