Renovering är energibesparing

En kompressor vi renoverat ökar sin verkningsgrad. Att byta ut kompressorn eller hela anläggningen är slöseri med inte bara miljön utan även resurser och pengar. Det är helt enkelt en bra affär att renovera hos oss. Vi mäter alla viktiga komponenter och reparerar / byter ut alla slitna detaljer. Dessutom föreslår vi förebyggande åtgärder eller uppgraderingar vid behov. Kompressorn blir lika bra som en ny till ett förmånligt pris.

As specialists in compressors, we know how important quality is. Therefore, we are extremely careful that the compressor always has the right conditions to function in its unit. We also perform mechanical processing of the compressor’s various components. We have created a process so that you as customers will feel safe leaving the compressor with us. During the compressor’s stay with us, we communicate the schedule, eventual additional measures, and quote, with you.
See how we do it here
This is our process
Vi gör att kompressorn lever längre

Detta ingår i en standard renovering

Om du låter fabriksrenovera kompressorn hos oss får du mycket mer än en normal service. Vi mäter alla viktiga komponenter och reparerar eller byter ut slitna detaljer. Dessutom föreslår vi förebyggande åtgärder eller uppgraderingar vid behov. Kompressorn blir lika bra som en ny till ett förmånligt pris.

 • Diagnos

 • Skaderapport

 • Offert med åtgärdsförslag
 • Bearbetning av skadade delar

 • Byte av förslitna delar

 • Sluttest

 • Lackering i originalfärg eller önskad färg

 • Maskinbearbetning

 • Nya reservdelar

 • Montering, test & målning

Följ kompressorn

Teknisk rapport

Vi har en kvalitetssäkrad process som startar vid mottagning av kompressorn och slutar när den lämnar vår verkstad. Under hela processen dokumenteras allt arbete digitalt i både text och bilder.

Under renoveringsresan skickas en teknisk rapport ut som visar en statusuppdatering på kompressorn. Rapporten visar i vilket skick kompressorns delar befinner sig och vilka åtgärder som krävs.

Rapporten är enkel att tyda och kompressorns status visas tydligt av trafikljus-färger samt kompletterande förklarande text.

Kompressorägaren får i rapporten ev kostnadskorrigeringar och utifrån detta kan sedan ägaren ta beslut kring vilka åtgärder som skall göras.

Det är skillnad på en vanlig service och renovering

Vi upptäcker inte bara, vi åtgärdar

Vi ser djupare på vilka förbättringar som kan göras för att optimera driften. Vi kan öka effektiviteten på kompressorn med upp till

0%
Vi gör att kompressorn levererar bättre

Få ut mer av kompressorn

 • Genom att ha rätt toleranser i alla delar och arbeten säkrar vi en framtida drift i anläggningen

 • Vi använder enbart originaldelar eller delar vi själva tillverkar i våra renoveringar för att just säkra effektiviteten

 • För oss är att öka effektiviteten ett 1/100 dels sak

4 skäl till att renovera i tid

Därför ska du renovera din kompressor

 • Miljön – Ett haveri eller omotiverad nytillverkning av kompressor eller komponenter leder till betydande miljöpåverkan och högre energiförbrukning.

 • Teknik – Tillverkaren har konstruerat kompressorn att klara av en viss drifttid. De flesta deklarerar renovering vid 40000h vilket är en drift på ca 6-10 år beroende på driftförutsättningar.

 • Ekonomi – Slutkunden minimerar energiförbrukning över tid med en frisk kompressor. Bara någon procent i försämrad verkningsgrad kostar mer än service och renoveringskostnaden för kompressorn. Renovering enligt plan minimerar risken för dyra reparationer och längre stillestånd.

 • Risk – Att ta risk och råka ut för haveri kan vara en enormt dyr erfarenhet. Produktionsbortfall under en kort tid kan motsvara flera års driftkostnad.

En renoverad kompressor är energioptimering med 3-8%.
Ett exempel:

Kompressor efter ca 40 000 drifttimmar:
8760 timmar per år

Axeleffekt 200KW
Kostnad per KWh 80 öre
Total energikostnad 1,4 Msek/år
Effekten av renovering.
Energibesparingen är upp till 110 Tkr/år
Ta hand om er kompressor!

7 sätt att ha koll på kompressorn!

 • Oljeanalys

 • Vibrationsanalys

 • Köldmedieanalys

 • Strömförbrukning

 • Parameteranalys

 • Uppriktning

 • Brine analys

Läs om våra andra tjänster här

Contact us

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.
Sebastian Jansson
Inside Sales

I am happy to help you with spare parts and quotes!