Bra orderingång gör att vi måste utöka vår styrka i produktionen.

I vårt renoveringsarbete är kvalitet i alla led en självklarhet, allt från kontroll av alla olika ingående delar i kompressorn till bearbetning och sammansättning.

Att säkerställa att det inte finns några gamla rester kvar från kompressorn´s tidigare drift är en av många viktiga arbetsmoment i vår produktionskedja.

Sedan  mitten av mars är Pontus Villman en del i vår produktion, Pontus ansvarar för att varje komponent har rätt förutsättning för vidare bearbetning innan sammansättning.


Kontakta mig, så berättar jag mer!

Svante Villman
svante@kompressorteknik.se
076 861 63 63

Pontus Villman