Hållbarhet genomsyrar vår verksamhet

Hållbarhet är en allt viktigare faktor inom kylbranschen och vi är väl medvetna om behovet att minska miljöpåverkan. Med en stark miljömedvetenhet strävar vi efter att erbjuda hållbara lösningar och processer som minimerar vårt avtryck på miljön. Detta gör vi bland annat genom renovering och återanvändning av gamla kylkompressorer.

Hur bidrar vi till en mer hållbar värld?

Vår miljöpolicy
 • Vi gör ständiga förbättringar med avseende på miljön, i syfte att minimera miljöpåverkan från våra processer.

 • Vi gör förebyggande åtgärder med avseende på miljön, i syfte att minimera risker för omotiverad miljöpåverkan.

 • Kompressorteknik Sweden AB ska följa miljölagar och andra myndighetskrav.

Vårt miljöarbete
 • Vi ska erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

 • Vi ska kartlägga vår miljöpåverkan och har som mål att årligen minska vår klimatpåverkan.

 • Vi ska verka för att arbeta i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan och med perspektivet hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön.

Våra ledord Save, Restore & Invest

Våra ledord ger oss varje dag kompassriktningen för vårt arbete både inom vår verkstad och alla andra dagliga insatser vi gör.
Vi har även kopplat våra värdeord mot agenda 2030 som är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet.

SAVE

Genom renovering får du en optimerad kylkompressor med sparsam energiförbrukning. Renovering är också sparsamt för plånboken och för miljön.

RESTORE

Bevara din kylkompressor i bästa möjliga skick under många år.

INVEST

Investera i framtiden.
Försäkra dig om att din tid och dina pengar inte går till att byta en kylkompressor i onödan. Renovering ger din kylkompressor ett lika långt liv som en ny.

Agenda 2030 & de globala målen- grunden för vårt hållbarhetsarbete

Vi på Kompressorteknik arbetar med vårt hållbarhetsarbete med utgångspunkten Agenda 2030 och de globala målen, som ska göra jorden till en bättre plats. Vi har valt ut 3 av dessa mål där vi anser att vi kan påverka extra mycket utifrån vår verksamhet.

Våra valda mål är:
 • 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur)

 • 12 (hållbar konsumtion och produktion)

 • 7 (genomförande och globalt partnerskap)

 

Dessa mål utgör vår kompass och vägleder oss i vår organisation. Vi strävar efter att vara en hållbar arbetsplats med framtiden i sikte.

Vill du veta mer om agenda 2030 & de globala målen?

Hur fungerar det i praktiken?

Ett haveri, omotiverad nytillverkning eller avsaknaden av service & renovering av en kylkompressor leder till betydande miljöpåverkan och högre energiförbrukning. Genom att vi renoverar ger vi kylkompressorn ett nytt tekniskt liv och en drift som är sparsam för både miljön och energiförbrukningen.

 • Vi skapar reservdelar i vår verkstad som inte finns att tillgå på marknaden, vilket gör att vi kan renovera kompressorer som annars skulle behövt skotas.

 • Via vårt pantsystem tillvaratar vi delar av skrotade kompressorer och tillsammans med utbyte av alla slitagedelar återskapar vi en kompressor som är lika bra som en ny.

 • Tack vara vårt utbyteslager av kylkompressorer kan vi bidra till att våra kunder slipper långa driftstopp.

 • Genom renovering ökar vi effektiviteten på kylkompressorn med upp till 8%.

Film om hur vi jobbar hållbart