Vi är Kompressorteknik

Vi har gjort oss världskända som specialister på att renovera kompressorer med hög kvalitet. Vi är ensamma om att ha djup kunskap om samtliga märken. Vi har två affärsområden, dels Kompressorteknik Industri med bas i Norrköping, dels Kompressorteknik Marin med bas i Miami, USA.

Vi är industrins specialister på kompressorer och vi vet hur man bäst renoverar, reparerar och servar dem. Vi har djup kunskap om många märken och gedigen erfarenhet av komplicerade skador.Vi sätter en ära i att göra ett oklanderligt och effektivt arbete.

Har en kompressor varit hos oss är det ofta lika bra eller bättre än ny. Vi är har djupa kunskaper inom alla förekommande varumärken men mest förekommer hos oss STAL, Sabroe, York, Frick, Gram, Howden, Daikin, Mycom, Trane, FES, VMY/Aerzen och Carrier med flera.

Läs mer om våra tjänster
Vår historia

Det började med Stal

Kompressorteknik, en del av det forna STAL, startade sin verksamhet 1999 i Norrköping. Majoriteten av STAL-personalen valde att följa med in i det nya bolaget. Med den erfarna personalen fick Kompressorteknik mycket kunskap och erfarenhet kring kompressorer och dess komponenter från dag ett. Än idag finns några av dessa anställda kvar och lokalerna är de samma som då!

Sedan 2009 ägs företaget av Christer Öhrskog och Peter Wassberg som även grundade 2015 Comptech Engineering i Fort Lauderdale, Florida.

Verksamheten i Florida har fokus på den marina delen.

Kompressortekniks kompressorrenoveringsverksamhet kan delas in i följande huvudsakliga affärsområden: Industri och marin samt reservdelsförsörjning till dessa.

Hela Kompressortekniks verksamhet bygger på hållbarhet. Med rätt med kunskap och utrustning kan man alltid renovera en kompressor så att den kan arbeta i sin befintliga miljö under lång tid med hög effektivitet. Kompressorteknik vet att en frisk kompressor presterar bättre och har mindre miljöpåverkan.

Nutid & framtid

Detta händer på Kompressorteknik

Kompressortekning fortsätter utvecklingen av den marina verksamheten och ser stora möjligheter i att teckna ytterligare avtal med rederier i USA och även i Europa och inte minst inom Norden.

Industridelen på Kompressorteknik har senast tiden satsat på att utveckla och paketera tjänsterna vilket gett en större tydlighet på vad kunderna önskar. Detta har resulterat i tex fabriksserviceavtal och utbytressystemet av kompressorer.

Kompressorteknik har även startat en digitaliseringsprocess så att kundererna ska få bättre insyn i renoveringsprocessen och medarbetarna får en tydligare arbetsprocess.

Kompressorteknik är sedan en tid fabriksservicepartner åt Bitzer, Dorin och Frascold, detta ger oss ytterligare nya marknader och möjligheter att nå ut med budskap och erbjudanden.

Kompressorteknik vill vara det självklara alternativet när det rör sig om kompressorer på land, kompressorer till sjöss samt reservdelsleverantör inom både Industrikyla och den marina kyltekniken.

Läs mer om Våra tjänster

Företagsledning

Peter Wassberg
Peter Wassberg
Företagsledning
+46 70-340 99 40
Christer Öhrskog
Christer Öhrskog
Företagsledning
+46 70-592 16 45

Kompressorteknik AB
Försäljning & Produktionsledning

Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson
Teknisk chef
torbjorn@kompressorteknik.se
+46 705-28 18 58
Mikael Karlborg
Mikael Karlborg
Platschef
micke@kompressorteknik.se
+46 761-32 82 01

Kompressorteknik Marine
Försäljning & Produktionsledning

Jonas Fyrberg
Jonas Fyrberg
General Manager
+1 954 440 3948

Produktion

Johan
Johan
Zebbe
Zebbe
Phille
Phille
Pontus
Pontus
Jonny
Jonny
Johan
Johan
Wille
Wille
Patrik
Patrik
100% hjärta, stolthet och kvalité

Kvalitépolicy

Kompressorteknik Sweden AB ska vara ett företag med hög kvalitet i alla led, från vår verkstad ändra fram till kund.

Vi arbetar därför enligt ISO 9000.

Vår miljöpolicy

  • Ständiga förbättringar med avseende på miljön, i syfte att minimera miljöpåverkan från våra processer

  • Förebyggande åtgärder med avseende på miljön, i syfte att minimera risker för omotiverad miljöpåverkan

  • Kompressorteknik Sweden AB ska följa miljölagar och andra myndighetskrav.

Vårt miljöarbete

Kompressorteknik Sweden AB ska vara ett företag med hög miljömedvetenhet. Vi arbetar därför målinriktat med att efterlikna ISO 14001 genom att:

  • Vi ska erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

  • Vi ska kartlägga vår miljöpåverkan och har som mål att årligen minska vår klimatpåverkan.

  • Vi ska verka för att arbeta i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan och med perspektivet hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön.

GDPR

Så hanterar vi dina uppgifter

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här
För nöjda medarbetare

Vårt löfte till våra medarbetare

Kompressorteknik ser sina medarbetares olikheter, förutsättningar och erfarenheter som tillgångar i verksamheten. En mångfald skapar dynamik i personalgruppen vilket ger perspektiv och impulser till nya tankar och idéer. Vi tittar på helheten, vad vi kan åstadkomma tillsammans för att utvecklas och lyckas i det vi gör. Med utgångspunkt från jämställdhetsplanen skall alla arbeta medvetet med mångfald och därigenom sprida och fördjupa medvetandet om jämställdhet och mångfald i arbetslivet hos medarbetarna.

Vi stödjer och motiverar till kompetensutveckling och alla typer av förbättringar i vardagen.

Vi ställer höga förväntningar och krav på varandra och därigenom skapar vi ett trivsamt och utvecklande arbetsklimat i hela verksamheten.

Att vara ärlig och rak i kommunikation är för oss en självklarhet.

Vill du bli en av oss?

Häng med, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumera *