Kyla ombord på fartyg ställer särskilda krav

Ombord på kryssningsfartyg får kylan inte fallera. Det kan äventyra passagerarnas säkerhet och förstöra mat för miljontals kronor. Därför jobbar kryssningsindustrin mycket med förebyggande underhåll av aggregaten. Vi gör service enligt föreskrivet intervall, har tekniker ombord för att göra så kallade performance checks. Det innebär att vi mäter kylkompressorns och aggregatets effektivitet för att därför se vilka eventuella åtgärder som behöver göras.

All information rörande vår verksamhet inom Marin hittar du här: