Kyla ombord på fartyg ställer särskilda krav

Ombord på kryssningsfartyg får kylan inte fallera. Det kan äventyra passagerarnas säkerhet och förstöra mat för miljontals kronor. Därför jobbar kryssningsindustrin mycket med förebyggande underhåll av aggregaten. Vi gör service enligt föreskrivet intervall, har tekniker ombord för att göra så kallade performance checks. Det innebär att vi mäter kompressorns och aggregatets effektivitet för att därför se vilka eventuella åtgärder som behöver göras.

MARIN EUROPE

Kompressorteknik Marin

MARIN USA

Comptech Engineering LLC

Reparation & service på havet

Vi lämnar inget åt slumpen

På ett kryssningsfartyg är kylanläggningarna verkligen affärskritiska. En driftstörning påverkar många viktiga funktioner inom ett fartyg. Temperatur och luftfuktighet ombord skall hållas inom ett smalt intervall för passagerarnas bekvämlighet. Vidare skall all mat och dryck hanteras enligt gällande föreskrifter, det finns stora mängder kyl och frysrum ombord. Slutligen skall all teknisk utrustning skyddas från förhöjd temperatur och fuktighet via separata kylaggregat. Det är således inte bara en fråga om bekvämlighet utan också i allra högsta grad om säkerhet.

Kryssningsindustrin jobbar därför mycket med förebyggande underhåll av kompressorer och aggregat. Vårt erbjudande till kryssningsindustrin, dels med kompressorrenoveringar dels med service ombord, bidrar till att minimera eller helt utesluta driftstörningar.

Med egen personal ombord på fartygen arbetar vi med förebyggande underhåll och utför funktionskontroll, s.k. performance check. Vi demonterar och återmonterar kompressorer, renoverade eller nya samt genomför uppstart.

Till många kompressormodeller erbjuder vi utbytessystem för att minimera tiden för ett ev. driftavbrott.

Väl fungerande HVAC-system på stora kryssningsfartyg är inte bara en fråga om bekvämlighet. Med tusentals människor ombord i tropiska farvatten blir det affärskritiskt att alla kylanläggningar ombord fungerar.

Kompressorteknik Marin / Comptech Engineering

Marina tjänster

 • Specialiserat verkstads- och kompressorutbytes-program som täcker + 20 varumärken

 • Stor mängd reservdelar och utvalda kompressorer i lager

 • Förkonstruktion, kostnadsanalys

 • Hjälp till med årliga budgetar och planering

Kompressorteknik Marin / Comptech Engineering

Marina servicetjänster

 • Servicekoordinering, planerade och nödsamtal

 • Flexibel service med erfarna ingenjörer att skicka från Europa och USA

 • Service för en mängd olika applikationer från stora centrifugalkylare till mindre kondenseringsenheter

 • Fokusera på kostnadseffektiv drift med skräddarsydda underhålls- och prestandaprogram

 • Installation och idrifttagning av kompressorer,

 • Vibrationsanalys

 • Besättningsträning

…andra ombordprojekt

 • Systemkonverteringar och uppgraderingar, hjälp med klassificering och certifiering vid uppgradering av tryckkärl etc

 • Byte av föråldrade styrsystem och enhetskomponenter

 • Omtubing och byte av värmeväxlare

Kontakta oss!

Integritetspolicy*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Peter Wassberg

Hej! Jag hjälper dig gärna med frågor och offerter gällande kompressorer till sjöss!