Renovering är energibesparing

En kylkompressor vi renoverat ökar sin verkningsgrad. Att byta ut kylkompressorn eller hela anläggningen är slöseri med inte bara miljön utan även resurser och pengar. Det är helt enkelt en bra affär att renovera hos oss. Vi mäter alla viktiga komponenter och reparerar / byter ut alla slitna detaljer. Dessutom föreslår vi förebyggande åtgärder eller uppgraderingar vid behov. Kylkompressorn blir lika bra som en ny till ett förmånligt pris.

En utförlig renoveringsprocess

Vi har skapat en process så att ni som kunder ska känna er trygga med att lämna kylkompressorn till oss. Under kylkompressorns vistelsen hos oss kommunicerar och stämmer av tidsplan, offert och åtgärder med er. Skulle något dyka upp under reparationens gång finns en kontaktperson som är väl insatt i just er kylkompressor och som kan svara på alla frågor.

Se hur renoveringen går till här
Vi gör att kylkompressorn lever längre

Detta ingår i en standard renovering

Om du fabriksrenoverar kylkompressorn hos oss får du mycket mer än en normal service. Vi mäter alla viktiga komponenter och reparerar eller byter ut slitna detaljer. Dessutom föreslår vi förebyggande åtgärder eller uppgraderingar vid behov. Kylkompressorn blir lika bra som en ny till ett förmånligt pris.

Vi renoverar såväl stora skruvkompressorer som små kolvkompressorer och har stor teknisk kunskap inom ett bret utbud fabrikat och modeller. Vi anpassar processen efter just din kompressors specifika behov. Dessa steg ingår vanligtvis i en renovering:

 • Diagnos

 • Skaderapport

 • Offert med åtgärdsförslag
 • Bearbetning av skadade delar

 • Byte av förslitna delar

 • Sluttest

 • Lackering i originalfärg eller önskad färg

 • Maskinbearbetning

 • Nya reservdelar

 • Montering, test & målning

4 skäl till att renovera i tid

Därför ska du renovera din kylkompressor

 • Miljön – Ett haveri eller omotiverad nytillverkning av kylkompressor eller komponenter leder till betydande miljöpåverkan och högre energiförbrukning.

 • Teknik – Tillverkaren har konstruerat kylkompressorn att klara av en viss drifttid. De flesta skruvkompressorer deklarerar renovering vid 40000h vilket är en drift på ca 6-10 år beroende på driftförutsättningar.

 • Ekonomi – Slutkunden minimerar energiförbrukning över tid med en frisk kylkompressor. Bara någon procent i försämrad verkningsgrad kostar mer än service och renoveringskostnaden för kylkompressorn. Renovering enligt plan minimerar risken för dyra reparationer och längre stillestånd.

 • Risk – Att ta risk och råka ut för haveri kan vara en enormt dyr erfarenhet. Produktionsbortfall under en kort tid kan motsvara flera års driftkostnad.

Följ kylkompressorn

Teknisk rapport

Vi har en kvalitetssäkrad process som startar vid mottagning av kylkompressorn och slutar när den lämnar vår verkstad. Under hela processen dokumenteras allt arbete digitalt i både text och bilder.

Under renoveringsresan skickas en teknisk rapport ut. Rapporten visar i vilket skick kylkompressorns delar befinner sig och vilka åtgärder som krävs. Rapporten är enkel att tyda och kylkompressorns status visas tydligt av trafikljus-färger samt kompletterande förklarande text.

Vi bifogar till rapporten eventuella merkostnader utöver grundrenoveringen som vi upptäckt är nödvändiga att utföra för att säkra att kylkompressorn blir som ny igen.

Vi gör att kylkompressorn levererar bättre

Få ut mer av kylkompressorn

 • Genom att ha rätt toleranser i alla delar och arbeten säkrar vi en framtida drift i anläggningen

 • Vi använder enbart originaldelar eller delar vi själva tillverkar i våra renoveringar för att just säkra effektiviteten

 • För oss är att öka effektiviteten ett 1/100 dels sak

Det är skillnad på en vanlig service och renovering

Vi upptäcker inte bara, vi åtgärdar

Vi ser djupare på vilka förbättringar som kan göras för att optimera driften. Vi kan öka effektiviteten på kylkompressorn med upp till 8%.

0%

En renoverad kylkompressor är energioptimering med 3-8%.
Ett exempel:

Kylkompressor efter ca
40 000 drifttimmar:

8760 timmar per år

Axeleffekt 200KW
Kostnad per KWh 80 öre
Total energikostnad
1,4 Msek/år.
Effekten av renovering.
Energibesparingen är upp till 110 Tkr/år.
Ta hand om er kylkompressor!

7 sätt att ha koll på kylkompressorn!

 • Oljeanalys

 • Vibrationsanalys

 • Köldmedieanalys

 • Strömförbrukning

 • Parameteranalys

 • Uppriktning

 • Brine analys

Kontakta oss!

*” anger obligatoriska fält

Integritetspolicy*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.