2020 gjordes en kundundersökning bland Kompressortekniks kunder. I den framkom att kunderna efterfrågade bättre insyn och återkoppling i Kompressortekniks uppdrag med att renovera och reparera kompressorer. Kompressorteknik valde därför att digitalisera sin arbetsprocess.

Under 2021 inledde Kompressorteknik arbetet med en lösning som skall effektivisera hantering, bedömning och dokumentation av kompressorer under vistelse hos Kompressorteknik. Genom att tillgängliggöra aktuell status och information med digitala avstämningsrapporter hoppas Kompressorteknik att renoveringsprocessen blir tydligare och tryggare för sina kunder.

Under 2021 inledde Kompressorteknik arbetet med en digitalisering av produktionsprocessen som skall effektivisera hantering, bedömning och dokumentation av kompressorer under vistelse hos Kompressorteknik. Genom att tillgängliggöra aktuell status och information med digitala avstämningsrapporter hoppas Kompressorteknik att renoveringsprocessen blir tydligare och tryggare för sina kunder.

Lösningen resulterar i en digital rapport som följer kompressorn under hela sin vistelse hos Kompressorteknik. Med hjälp av rapportsystemet skickas det ut digitala avstämningar till kunden, så att kunden enkelt kan följa sin kompressor och kunna hålla sin slutkund/nyttjaren välinformerad, göra val, godkänna reviderade kostnader och leveranser.

Rapporterna skall ge kunden större insyn i arbetsprocessen, effektivisera och underlätta kompressorhanteringen för både medarbetare och kunder.

-”Vi har valt att öppna upp processen för våra kunderna så att de kan följa kompressorn under renoveringens gång. Genom att Kompressorteknik infört en mängd avstämningspunkter under renoveringsprocessen som kommuniceras med våra kunder minskar man risk för missuppfattningar. Kunderna får i rapporten aktuell status i form av foton och texter samt aktuella åtgärdsplaner. Här får man också tydlig information om ev. reviderat leveransdatum och pris beroende och på vad som skall åtgärdas”, säger Peter Wassberg, Kompresorteknik och fortsätter:

-”Systemet skall effektivisera och underlätta för våra kunder men också för våra medarbetare som jobbar med kompressorerna. För kunden kan kompressorhaveri vara förödande. För oss är det viktigt att kommunikationen fungerar så att kunden känner sig trygga med att lämna kompressorn till oss”.

Undrar du mer om detta?

Jag kan svara på dina frågor!

Peter Wassberg
Företagsledning