Constellation Cold Logistics Sweden AB  har effektiviserat sin kylkedja genom att renovera sina kylkompressorer i stället för att ersätta dem med nya. Genom denna strategi har de lyckats reducera kostnaden med 30 procent. Tillgängligheten till Kompressorteknik AB:s utbytessystem har säkerställt att kylkedjan har kunnat hållas obruten även under oplanerade driftstörningar. Med ett framgångsrikt samarbete mellan Industrikyla AB och Kompressorteknik har Constellation Cold Logistics befäst sin position som en ledande aktör inom branschen.

Inom kyl- och fryslagring har Constellation Cold Logistics, tidigare Göteborgs fryshus, gjort sig känd som en ledande aktör, med en tydlig strävan att erbjuda en helhetstjänst som är både miljövänlig och kostnadseffektiv. Med imponerande fryslager på sammanlagt 9000 kvm och plats för 16 000 pallar har de kapacitet att hantera stora mängder kyl- och frysgods. Ett driftbrott i verksamheten kan få mycket stora påverkningar och bli väldigt kostsamt. För att effektivt hantera och underhålla sina kylsystem har de vänt sig till Joacim Hammarstrand på Industrikyla. Joacim har sedan många år samarbetat med Kompressorteknik i Norrköping.

Joacim berättar att Constellation Cold Logistics har kunnat spara betydande summor inom drift och underhåll genom att nyttja Kompressortekniks utbyteskompressorer. I stället för att köpa nya kompressorer när de gamla når sin tekniska livslängd, har de installerat en utbyteskompressor som står förberedd för installation. Den gamla kompressorn renoveras sedan och blir klar för nästa utbyte. Denna strategi har inte bara varit kostnadseffektiv, den har också minskat deras miljöpåverkan genom att ta bort behovet av nya kompressorer.

Förutom ekonomin är en av de främsta fördelarna med utbyteskompressorer tillgängligheten och effektiviteten. Genom att alltid ha en renoverad kompressor till hands kan man snabbt ersätta en kompressor som behöver underhåll. Den snabba responsen har varit avgörande för att uppfylla kundernas krav.

Joacim understryker också den höga kompetensen och enkelheten i att arbeta med Kompressorteknik som avgörande faktorer. Genom att ha tillgång till en tillförlitlig partner har Industrikyla kunnat upprätthålla hög kvalitet och service.