Framtidens kylsystem för livsmedelsbranschen

Labkyl och Kompressorteknik har inlett ett samarbete med fokus på att erbjuda ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar för livsmedelsbranschen genom renovering av kompressorer. Genom att renovera befintliga kompressorer istället för att köpa nya kan företag inom livsmedelssektorn spara pengar och samtidigt minska sin miljöpåverkan.

Labkyl är ett etablerat företag inom kylteknik och har specialiserat sig på användningen av koldioxid (CO2) som kylmedium. De har varit verksamma sedan början av 2000-talet och har blivit ledande inom området. Labkyls VD, Patrik Larsson, berättar att CO2-tekniken ursprungligen utvecklades för att möta behoven inom livsmedelsbranschen. Idag betraktas CO2 som det främsta valet för kylapplikationer inom branschen.

  • De första projekten med transkritisk CO2 föll på plats någon gång 2006. Sedan blev det mer eller mindre en standard hos alla stora livsmedelsbutikskejor. Idag gäller det även livsmedelsproducenter. Efterfrågan är stor på miljövänlighet vilket gör CO2-kompressorer till ett konkurrenskraftigt alternativ när man bygger nytt. Det är samma eller längre pris på den typen av installationer som andra typer av kompressorer men betydligt bättre för klimatet.

Utmaningar och lösningar för livsmedelsbranschen

Renovering av kompressorer innebär flera fördelar för livsmedelsbranschen. För det första är det ekonomiskt fördelaktigt. Genom att renovera befintliga kompressorer istället för att köpa nya kan företagen spara pengar och hålla nere sina kostnader. För det andra är det en miljömässigt hållbar lösning. Genom att undvika produktionen av nya komponenter minskar man resursförbrukningen och minskar avfallet.

  • I en stigande nyproduktionsmarknad är det svårt att få tag på reservdelar. För ett tag sedan var väntetiden på reservdelar till en CO2-kompressor cirka två veckor från fabrik, idag kan det vara mellan tio och femton veckor. Det är en utmaning vi och våra kunder har just nu.

Genom samarbetet med Kompressorteknik kan Labkyl erbjuda sina kunder snabb tillgång till renoverade kompressorer och reservdelar, vilket minskar driftstopp och säkerställer en kontinuerlig kylning av livsmedelsprodukter.

Visionen framåt för samarbetet

Patrik Larsson säger att han ser fram emot att utveckla samarbetet med Kompressorteknik och göra renoverade kompressorer till en standardlösning inom livsmedelsbranschen. Med många befintliga anläggningar som snart behöver renoveras för att förbättra energiprestanda och undvika driftstopp finns det en betydande efterfrågan på renoverade kompressorer.

Bygger vi en rutin tillsammans med Kompressorteknik, håller koll på åldrarna på maskinerna där ute och skapar en systematik kring det, kan vi erbjuda våra kunder renovering av sina kompressorer i förebyggande syfte och ge dem bättre tillgänglighet och säkerhet.