Hållbara lösningar inom kylbranschen

Inom kylbranschen är hållbarhet en allt viktigare faktor och vi på Kompressorteknik är väl medvetna om behovet av att minska miljöpåverkan. Med en stark miljömedvetenhet strävar vi efter att erbjuda hållbara lösningar och processer som minimerar våra avtryck på miljön.

Kylbranschen strävar efter att bli allt mer miljömedveten och bidra till en mer hållbar framtid. Ett tydligt exempel på detta är dagens F-gasförordning, och den reviderade som kommer inom kort, samt i många fall övergången till naturliga köldmedier med lägre miljöpåverkan. De naturliga köldmedierna har goda termodynamiska egenskaper och låg miljö- och växthuspåverkan vilket gör dem intressanta inom kylbranschen.

För att främja hållbarhet inom kyl- och värmepumpsteknik är det viktigt att minimera mängden köldmedium, ta hänsyn till risker vid design och installation samt se till att personalen som arbetar med kyl- och värmepumpar har rätt kompetens. Genom att göra detta kan man säkerställa att installationerna är energieffektiva och säkra.

Renovering och återanvändning av kompressorer för att minska miljöpåverkan

Vi på Kompressorteknik arbetar för hållbara lösningar och är ett företag med hög miljömedvetenhet. Vårt mål är att våra processer ska göra ett så litet avtryck som möjligt på vår miljö.

Ett haveri, omotiverad nytillverkning eller avsaknaden av service eller renovering av en kompressor leder till betydande miljöpåverkan och högre energiförbrukning. Därför är det bättre att lämna in kompressorerna till oss för en renovering. Behöver man snabbt en ny kompressor kan man istället för att köpa en helt ny ta del av vårt utbyteslager som innehåller både skruv- och kolvkompressorer. Dessa kompressorer har vi renoverat och gett ett nytt tekniskt liv. Vi har av havererade och obrukbara kompressorer som kommit in via vårt pantsystem skapat detta lager och av tre obrukbara kompressorer skapar vi två nya som kommer åter till användning.

Varmt välkommen att kontakta oss på Kompressorteknik om du behöver hjälp eller har frågor kring vårt hållbarhetsarbete!