I Svenska Dagbladets senaste bilaga som fokuserar på Innovativa företag lyfts vi på Kompressorteknik fram. Där kan man läsa om fördelarna med att renovera sin kompressor istället för att köpa en ny och vår marina verksamhet i Florida.

”Vi har gjort oss världskända som specialister på att renovera kompressorer med hög kvalitet och har en djup kunskap om samtliga märken”, berättar Christer Öhrskog, en av ägarna av Kompressorteknik.

Funkar inte länken? Se artikeln från bilagan nedan.